Selasa, Oktober 27, 2009

Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2009

Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2009
Tarikh : 26 - 29 Oktober 2009
Tempat : Hotel Beverly, Kota Kinabalu

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun.

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran berpaksikan pengetahuan, kemahiran asas serta nilai dalam 6 Tunjang :
1. Tunjang Komunikasi
2. Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
3. Tunjang Kemanusian
4. Tunjang Sains dan Teknologi
5. Tunjang Ketrampilan Diri
6. Tunjang Perkembangan Fizikal & EstetikaPn. Rohani Abdul (Bahagian Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia)

Foto LINUS 2.0